Contacte de la revista

Contacte principal

Bartomeu Alorda
Universitat Illes Balears

Ctra. Valldemossa, km 7.5

Edifici Mateu Orfila

07122 Palma

Illes Balears


Correu electrònic: enginy@uib.es

Contacte de suport

Bartomeu Alorda
Correu electrònic: enginy@uib.es