Disseny i Implementació d'un Receptor GPS per Aplicacions amb Microcontroladors

Tomas Parets, Bartomeu Alorda

Resum


El present document recull el resultats obtinguts en el projecte final de carrera basat en el disseny i la implantacioacute; drsquo;un receptor de posicionament global o Global Positioning System (GPS) que pugui integrar-se en aplicacions basades amb microcontroladors. Es descriuen tant el concepte, com el sistema dissenyat per a la implementacioacute;. El receptor GPS es converteix en una plataforma de programacioacute; adequada per a muacute;ltiples aplicacions on la informacioacute; de posicionament sigui necessagrave;ria. El sistema es dissenya tant per proporcionar informacioacute; en temps real de la posicioacute; actual, com la possibilitat de realitzar traces o sequuml;egrave;ncia de punts que soacute;n emmagatzemades a dins la memoacute;ria del sistema per despreacute;s poder ser enviades a un PC o a un altre sistema electrograve;nic que aixiacute; ho requereixi.

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.