Estudi numèric dels Shock filters

David Adriá Sánchez Charles, Alcalá Mena

Resum


L'objectiu d'aquest treball docent eacute;s l'estudi d'un meacute;tode, conegut com Shock Filter, per al tractament d'imatges digitals. Aquest megrave;tode es basa en la resolucioacute; d'una equacioacute; diferencial que no es pot resoldre analiacute;ticament, i per tant s'ha de fer un estudi numeacute;ric d'aquest.

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.