Disseny i implementació d'un controlador de motor BRUSHLESS

Antoni Rosselló Canals, Guillem Pons Mayol, Vicenç Salas Gomila, Sebastià Ferretjans Capó, Alfredo Garcia Bergas

Resum


En aquest article es descriu el proces que s'ha seguit per al disseny i fabricacioacute; d'un controlador per un motor trifagrave;ssic brushless. Aquest treball s'ha desenvolupat a l'assignatura de Disseny i Simulacioacute; dins el marc d'un projecte conjunt amb dues assignaturees meacute;s per a contruir una motocicleta elegrave;ctrica. S'ha iniciat el disseny a partir de l'esquema d'una placa entrenadora de Microchip. El disseny realitzat eacute;s capaccedil; de realitzar un control PID del motor a partir de la mesura del corrent de consum de cada fase.

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.