Núm. 3 (2012)

Sumari

Secció Oberta

Editorial PDF
Bartomeu Alorda
LES PROBABILITATS EN ELS JUTJATS. EL CAS DEL POBLE CONTRA ELS COLLINS PDF
Jaume Suñer
Edificis que amaguen històries PDF
Mateo Moyá
La càtedra Endesa es preocupa de la prevenció de riscos laborals PDF
Miquel Roca Adrover
Càtedra Sampol d'eficiència i gestió energètica PDF
Andreu Moià, Victor Martínez

Treballs Docents

LTE-Advanced PDF (Español)
Alberto Ballesteros Varela, Adrian Petit Verd
Estudi numèric dels Shock filters PDF
David Adriá Sánchez Charles, Alcalá Mena
Us de corbes el·líptiques en la criptografia i SAGE PDF
Adrià Alcalà Mena, David Sánchez Charles
Mesura de la resposta freqüencial d'un filtre passa-banda PDF
Vicenç Blanco Rosselló, Margalida Amengual Jaume, Margalida Rosselló Canals
Geolocalització i Serveis Basats en Localització PDF
Cristina Rodriguez Aguado
Codi per a Recorre un Laberint Conegut PDF
Javier González Maimó
Paraules k-completes PDF
Enric Gago Hobel, Pedro Francisco Agredano Amengual, Ivan Nuñez Fuster
Visualització de un Sistema de Control en LabView PDF
Antonio Nadal Mir, Alvaro Saiz Montoro
Disseny i implementació d'un controlador de motor BRUSHLESS PDF
Antoni Rosselló Canals, Guillem Pons Mayol, Vicenç Salas Gomila, Sebastià Ferretjans Capó, Alfredo Garcia Bergas

Recerca - Divulgació

Análisis asintótico de relaciones de recurrencia en complejidad algorítmica mediante la teoría de ecuaciones en diferencia PDF (Español)
Oscar Valero Sierra
Diseño de sfiCAN: un inyector físico de fallos para redes CAN basado en una topología en estrella PDF (Español)
Alberto Ballesteros Varela, David Gessner, Manuel Barranco, Juli?°n Proenza
Disseny i Implementació d'un Receptor GPS per Aplicacions amb Microcontroladors PDF
Tomas Parets, Bartomeu Alorda
RCG: Creació d'un Repositori per Impartir Competències Genèriques PDF
José Calvo Fullana
Estudi i disseny de diverses alternatives per a fer més estable una memòria SRAM PDF
Pau Riera Benito, Bartomeu Alorda