Detalls de l’autor/a

Nadal Mir, Antonio

  • Núm. 3 (2012) - Treballs Docents
    Visualització de un Sistema de Control en LabView
    Resum  PDF
  • Núm. 2 (2010) - Treballs Docents
    Sistema d'adquisició de dades d'un acceleròmetre utilitzant instrumentació virtual
    Resum  PDF