Detalls de l’autor/a

MAS GRACIA, BENITO, BENITO MAS GRACIA, Spain

  • Núm. 1 (2009) - Recerca - Divulgació
    EFECTE DE LA INCORPORACIó D'ÀRID MIXT RECICLAT A LES PROPIETATS DE FORMIGONS NO ESTRUCTURALS
    Resum  PDF