Detalls de l’autor/a

SBM-XEI, Societat Balear de Matemàtiques, Spain